Volledige resultaten en analyse grootschalige enquête najaar 2016 nu beschikbaar

Het Departement Landbouw en Visserij heeft naar aanleiding van de G30-varkenstop, een initiatief van de Vlaamse minister voor Landbouw in het voorjaar van 2016, een grootschalige bevraging bij Vlaamse varkenshouders gelanceerd. Na een eerste rapport op hoofdlijnen, verschenen in april 2017, werd nu simultaan een tweede en een derde rapport gepubliceerd.

Een uitvoerig bespreking van het eerste rapport kwam al in Varkensbedrijf editie mei 2017 aan op. Herlees het volledige artikel hier. Wat denkt de Vlaamse varkenshouder-artikel Varkensbedrijf editie mei 2017

Advertising

Het tweede rapport gaat meer in detail wat betreft de resultaten en de verschillen tussen bedrijven naargelang bedrijfstype en de mate van specialisatie enerzijds, en de leeftijd en opvolgingssituatie van de bedrijfsleider anderzijds.

Het derde rapport presenteert de antwoorden van circa 300 varkenshouders op de afsluitende open vraag inzake hun bedenkingen en suggesties.

Alles samen omvat de publicatie van de resultaten dus drie documenten. Die kan je hier stuk voor stuk in hun geheel raadplegen en downloaden.

wat_denkt_de_varkenshouder-_website

enquete_varkenshouders_deel_2_website

enquete_varkenshouders_deel_3_website

Bron: Departement Landbouw en Visserij – 20 februari 2018

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *