Voorstellen equivalente maatregelen MAP 6 indienen voor 6 november

Om de waterkwaliteit te verbeteren zet MAP 6 onder meer in op de gerichte inzaai van vanggewassen en oordeelkundiger bemesten in de gebieden met een slechte waterkwaliteit. Ook andere maatregelen kunnen bijdragen aan een verbetering van de waterkwaliteit. Het Mestdecreet biedt landbouwers de mogelijkheid om via de zogenoemde equivalente maatregelen te voldoen aan MAP 6. Om het aanbod aan equivalente maatregelen te verruimen, lanceert de Vlaamse Landmaatschappij een oproep om voorstellen van equivalente maatregelen in te dienen tegen 3 november.

Waarvoor kunnen equivalente maatregelen ingezet worden?

Advertising

Er zijn in MAP 6 drie basismaatregelen in de gebiedstypes 2 en 3 waarvoor een landbouwer een equivalente maatregel kan toepassen als alternatief, namelijk:

  • de verplichting om extra vanggewassen in te zaaien ten opzichte van een referentieareaal;
  • de verlaging van de maximale bemestingsnorm voor werkbare stikstof;
  • de jaarlijkse verplichting om vanaf 1 augustus elk vervoer van vloeibare dierlijke mest naar een perceel in gebiedstype 2 of gebiedstype 3 te laten gebeuren door een erkende mestvoerder.

Wat is een equivalente maatregel?

Een equivalente maatregel, of de combinatie van meerdere equivalente maatregelen, geeft de landbouwer de kans om de doelstelling van de basismaatregel op een andere manier te behalen. Concreet: een equivalente maatregel voor de eerste twee basismaatregelen ‘extra verplichting van de inzaai van vanggewassen’ en/of ‘de verminderde bemesting’, moet ervoor zorgen dat de vermindering van de stikstofverliezen minstens vergelijkbaar is. Voor de derde basismaatregel moet de equivalente maatregel vergelijkbaar zijn met de opvolging van het vervoer van mest door een erkende mestvoerder.

Hoe dient u een voorstel voor een equivalente maatregel in?

Vul het formulier ‘Voorstel van equivalente maatregelen’ in en verstuur het samen met de bijlagen ten laatste op 3 november 2019 naar equivalentemaatregel@vlm.be. U vindt het originele formulier ook terug op de VLM-website: Thema’s > Mestbank > Formulieren en registers > Formulieren Mestbank. Voor een PDF klik Voorstel_van_een_equivalente_maatregel

Iedereen kan een voorstel van equivalente maatregel indienen. In het voorstel onderbouwt u hoeveel de vermindering bedraagt van de stikstofverliezen bij toepassing van de voorgestelde maatregel. Verder geeft u onder meer aan op welk niveau  de maatregel momenteel toepasbaar is en in welke mate hij al toegepast wordt in de praktijk.

Beoordelingscommissie equivalente maatregelen

De beoordelingscommissie equivalente maatregelen werd op 19 september 2019 opgericht door Vlaams minister Koen Van den Heuvel. In de commissie zetelen vijf vertegenwoordigers uit wetenschappelijke instellingen uit Vlaanderen en Nederland en zes vertegenwoordigers uit de landbouw- en milieuadministraties. De commissie zal de ingediende voorstellen beoordelen en een advies geven aan de minister. Als de lijst is opgemaakt, kunnen landbouwers gebruikmaken van de equivalente maatregelen.

Bron: VLM – 25 september 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: