VPOV geeft onmiddellijke feedback over de geleverde varkens

Omstreeks deze tijd stuurt de Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders (VPOV) de eerste rapporten rond naar de deelnemers aan het Demonstratieproject ‘Technische Benchmarking Vleesvarkens’. Via individuele Technisch Leveringsrapporten krijgen varkenshouders een beter inzicht in de manier waarop ze hun varkens afleveren en de kwaliteit van die varkens. Daarnaast ontvangen zij ook een benchmark-rapport waarin hun vrachten worden vergeleken met die van de andere deelnemers; uiteraard volledig anoniem.

Advertising

De komende maanden zal het Demonstratieproject stilaan op kruissnelheid komen. Tot op heden zijn er reeds 380 klopnummers die zich aangemeld hebben om deel te nemen.

Het project wordt uitgevoerd door VPOV en PVL (proef- en vormingscentrum voor landbouw), met de wetenschappelijke ondersteuning van de Cel Begeleiding Karkasclassificatie (CBKc) van de UGent. Meedoen is heel eenvoudig: je moet gewoon op de IVB-website ‘toestemming’ verlenen opdat je slachtdata worden doorgestuurd naar VPOV, en vervolgens een mailtje sturen naar info@vpov.be

Advertising

Eenmaal je die toestemming hebt verleend zal iedere dag gekeken worden of er nieuwe slachtdata zijn binnengekomen bij VPOV. En van zodra er nieuwe data beschikbaar zijn, wordt een afleveringsrapport aangemaakt waarbij de leverancier van de varkens feedback krijgt. In principe kan dit binnen de 48 uur.

Inhoud

In de rapportering wordt dieper ingegaan op de gewichten en de spreiding. Maar uiteraard passeert ook het vleespercentage de revue. BPG-leveranciers kennen natuurlijk ook de AutoFOM-Index (of MBI); ook die zullen zij terugvinden in de rapportering. Ook zal ingezoomd worden op vet- en spierdikte, tevens belangrijke parameters in de primaire productie.

Voor een slachthuis is het gewichtsaandeel van de verschillende deelstukken van belang. Daarom zal tevens een inschatting gemaakt worden van het gewicht van de verschillende deelstukken. Dit kan weliswaar enkel voor varkens die geleverd werden aan één van de zes AutoFOM-slachthuizen. Dit zijn de vier BPG-slachthuizen, Kalmthout en Oevel.

En voor diegenen die hun basculegewicht insturen, wordt ook het slachtrendement meegenomen in de analyse.

Ieder kwartaal wordt vervolgens een Technisch Benchmark-rapport verstuurd naar de deelnemers. Merk trouwens op dat ook leveringen naar Duitsland kunnen opgenomen worden in de rapportering.

Voor deelname lees het volledige artikel De weg naar onmiddellijke feedback over de geleverde varkens

Bron: VPOV in het vakblad Varkensbedrijf, editie België november 2019

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: