VPOV neemt biggennoteringen onder de loep

De Belgische en Nederlandse biggenprijzen vertonen een onderlinge correlatie van maar liefst 98,8 procent. Dit neemt niet weg dat er periodes zijn waarin de prijzen toch van elkaar weglopen. Zoveel maakt een analyse van de Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders duidelijk.

In de tweede jaarhelft van 2018 zakte de Nederlandse biggenprijs dieper weg dan de Belgische biggenprijs. En in de eerste maanden van 2019 was het omgekeerde het geval, waarbij de Nederlandse biggenprijs feller doorsteeg dan de Belgische biggenprijs. Maar ondanks die hogere correlatie ziet de VPOV wel verschillen, waarbij de Belgische biggenprijs, relatief gezien, nu eens hoger noteert dan de Nederlandse, dan eens lager.

Advertising

Nu eens hoger …

In grote lijnen kan men stellen dat de Nederlandse biggenprijs meestal volatieler is dan de Belgische biggenprijs. In een neergaande markt zakt Nederland dieper weg, en in een opgaande markt stijgt Nederland feller door. De reden hiervoor is dat Nederland een biggen-exporterend land is. En ook het systeem van procentuele toeslagen versterkt dit effect.

Traditioneel sukkelt de biggenmarkt vanaf het begin van de zomervakantie in een neergaande markt. Dat was in 2018 niet anders. Een zwakke vleesmarkt zorgde sowieso al voor niet veel animo op de markt. Daarbij kwam het erg warme weer in geheel Europa waardoor de groei bij de vleesvarkens vertraagde. Hierdoor kwamen er minder plaatsen vrij om biggen op te zetten, waardoor het biggenaanbod groter was dan de vraag, met verder dalende prijzen tot gevolg.

Doordat Nederland een exporteur is van biggen, accentueerde het biggenoverschot zich duidelijker bij onze noorderburen. Hierdoor zagen we dat de Nederlandse biggenprijs onder de Belgische kwam te liggen.

En dan kwamen we plots in zwaar weer terecht, met de vaststelling van Afrikaanse varkenspest (AVP) bij twee wilde zwijnen in Etalle. Dit beïnvloedde uiteraard de prijsvorming vanaf week 38. We zien hier dat zowel de Belgische als de Nederlandse biggenprijs daalt. Wat echter opvalt is, dat de Belgische biggenprijs ook in volle AVP-crisis nog steeds hoger noteert dan de Nederlandse. En dit ondanks het feit dat het onmogelijk werd om Belgische biggen te exporteren en ondanks de één-op-één relaties die de transportbewegingen soms wat duurder maken.

Dan eens lager …

Begin 2019 was er dan plots een verbetering van de biggenmarkt. Er begon zich een voorzichtige paniek meester te maken van de markt. De hitte in Europa tijdens de zomer had haar werk gedaan: relatief veel terugkomers bij de zeugen en een relatief hoge sterfte bij drachtige zeugen zorgden voor een duidelijke dip in het aanbod. Waardoor in Nederland de BPP-notering sterk begon te stijgen, en ook Duitsland knoopte aan met stijgingen.

Aangezien de marktwerking in België minder vrij is (door de grotere graad van integratie), en het AVP-effect export van Belgische biggen duidelijk bemoeilijkte, speelde dit effect minder in België. In die context was het voor de Belgische biggenprijs dus niet mogelijk om de prijshausse in dezelfde mate te volgen.

Toeslagen

De voorbije jaren zagen we op de biggenmarkt ieder jaar een stijging van de toeslagen tussen +1 en +2 euro per big. Begin 2017 was dit eerder +2, begin 2016 en 2018 was dit eerder +1. Er zit uiteraard enige variatie in de toeslagen die betaald worden. Naast de ‘commerciële onderhandelingsmarge’ wordt de variatie bepaald door tal van factoren zoals: aantal en soort entingen, lotgrootte, genetica, kwaliteit/gezondheid, jaartoeslag of eenmalige toeslag, flexibiliteit in aantallen, enz.

Hoe dan ook, wat de gemiddelde toeslagstijging dit jaar zal zijn is moeilijk inschatten. Enerzijds zitten we nog steeds opgescheept met AVP bij wilde everzwijnen, wat als een zwaard van Damocles boven de Belgische (en Europese) varkensmarkt hangt. Anderzijds was er een duidelijke paniek omwille van een biggentekort in combinatie met sterk aantrekkende varkensprijzen wegens de problematiek in China. Hierdoor is de markt in onrustig vaarwater terecht gekomen.

Binnen VPOV zal daarop via de benchmark-rapporten terug gekomen worden in de komende weken, als de markt wat tot rust is gekomen.

Lees de volledige analyse Biggennoteringen in een breder perspectief

Bron: VPOV in vakblad Varkensbedrijf editie juni 2019

Als producentenorganisatie poogt VPOV de werking van de markt bloot te leggen en te duiden. Ben je varkenshouder en wil je meer weten over de werking van VPOV? Zend dan een mail naar info@vpov.be met vermelding van je naam en telefoonnummer. Dan nemen we contact met je op. Voor meer informatie:www.vpov.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: