VPOV wil de boer nu ook rond voer slimmer maken

De Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders kondigde op haar jaarvergadering op 15 maart 2018 in Aalter gehouden aan in juni een eerste rapport inzake de benchmarking van vleesvarkens te zullen publiceren.

Net als vorig jaar luidde het dat de VPOV-jaarvergadering als start van het nieuwe BBQ-seizoen geldt. Ruim 150 aanwezigen lieten zich dan ook een uitstekend verzorgde ‘binnen-BBQ’ welgevallen. Intussen werd er overlegd en beslist. Het nuttige aan het aangename paren, heet dat.

Advertising

Zo blijft alvast de raad van bestuur onveranderd. Er werd wel een warme oproep gericht opdat er zich tegen volgend jaar 2 à 3 nieuwe leden zouden melden om het bestuur tegelijk te verruimen en te vernieuwen.

De rekeningen werden vlotjes goedgekeurd. Het budget voor het lopende jaar 2018 is helemaal rond en in evenwicht. Voor 2019 echter moet de organisatie nog op zoek naar bijkomende middelen. “Maar we willen geen geld halen bij partners in de keten”, klonk het. “Want we willen onze onafhankelijkheid absoluut bewaren.” Reden waarom er op korte termijn andermaal gesprekken op het kabinet Schauvliege gepland zijn.

Nog in dit verband werd herhaald dat de VPOV geen syndicale ambities heeft. Blijkt dat de vereniging via haar leden inmiddels 30 procent van de Vlaamse zeugenpopulatie en 22 procent van de vleesvarkensstapel verenigt. “Inzake ledenwerving zullen we nu daarom een bijkomend accent leggen op de afmestbedrijven”, werd er gesteld.

Ter herinnering: vorig jaar werd Jannes Maes onder meer daarvoor als vaste medewerker aangetrokken. Inmiddels heeft de VPOV ook een vaste administratieve medewerker in dienst genomen. Aurélie Calloens vervult die taak naar verluidt met verve.

VPOV is in volle beweging. Op korte termijn is er voorzien in een koppeling met Ceres. En er wordt werk gemaakt van het automatisch inlezen van slachthuisfacturen. En, zoals al gesteld in de inleiding, is de publicatie van het eerste ‘rapport benchmarking vleesvarkens’ nakend. In juni zal het zover zijn.

Tegen september wil de organisatie van varkenshouders ook een nieuw “operationeel programma” vastleggen voor de periode september 2018 – september 2020. Om daartoe ideeën te verzamelen werd de avond afgesloten met een ronde-tafel-overleg. De bestuursleden circuleerden tussen de tafels en sprokkelden volop suggesties voor de toekomstige werking van de organisatie.

Vermelden we tot slot dat de producentenorganisatie zich ook voorgenomen heeft nog dit jaar werk te maken van een ‘voedercursus’. “Jawel, we willen ook rond het voer de varkensboer slimmer maken”, klonk het.

Ben je varkenshouder en wil je meer weten over de werking van VPOV? Zend dan een mail naar info@vpov.be met vermelding van je naam en telefoonnummer.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *