Vrijdag 31 mei, uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag

Vrijdag 31 mei is de uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag. Tot deze datum wordt elke wijziging aan het dossier aanvaard, op voorwaarde dat de verzamelaanvraag zelf tijdig werd ingediend en er nog geen controle werd uitgevoerd of aangekondigd.

Advertising

31 mei is ook de datum waarop het maximaal areaal ecologisch aandachtsgebied (EAG) dat meetelt voor vergroening, wordt bepaald. Op dit moment informeert het departement landbouwers en volmachthouders ook over incoherenties en grafische overlappingen in de verzamelaanvraag, waardoor soms wijzigingen nodig zijn.

De uiterste wijzigingsdatum geldt onder meer voor volgende aspecten:

Advertising
  • het oplossen van grafische overlappingen. Na 31 mei worden percelen met overlappingen geblokkeerd voor wijzigingen en kan de oplossing van de overlappingen door de administratie leiden tot extra kortingen,
  • het wijzigen van de intekening of toevoegen van percelen,
  • het wijzigen van bestemmingen van percelen,
  • het aanbrengen van wijzigingen in het kader van de vergroening. Specifiek voor ecologisch aandachtsgebied (EAG) is het belangrijk te onthouden dat de maximale oppervlakte EAG die meegeteld kan worden voor de vergroening, de oppervlakte is die geselecteerd is als EAG op 31 mei. Geef bijvoorbeeld al voldoende EAG groenbedekker aan. Wil een landbouwer toch nog de groenbedekker op een ander perceel inzaaien of de groenbedekker schrappen uit de aanvraag, dan , kan dat ook na 31 mei nog door een wijziging op het e-loket.

Voor de EAG groenbedekker is het belangrijk mee te geven dat de uitzonderingen die tijdens de vorige campagne wegens de droogte van kracht waren, niet meer gelden in 2019. Er werd hierbij een uitzondering gemaakt voor groenbedekkers die in aanmerking komen voor ruwvoerderwinning. Het zal opnieuw verplicht zijn een mengsel van groenbedekkers in te zaaien met een voldoende zaaidichtheid. Op de website van het departement kunnen landbouwers alle regels voor EAG terugvinden onder www.vlaanderen.be/landbouw/vergroening.

De soorten wijzigingen en hun uiterste wijzigingsdatum zijn gebundeld in de fiche ‘Indienen en wijzigen van de verzamelaanvraag’ onder de algemene voorwaarden, op www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag.

Het Departement Landbouw en Visserij vraagt hierbij ook aandacht voor mogelijke overlappingen en incoherenties die het departement vóór 31 mei 2019 meedeelt aan de landbouwers en volmachthouders. Het kan immers zijn dat verzamelaanvragen gewijzigd moeten worden omwille van deze communicaties.

In het bijzonder voor de grafische overlappingen is het aangewezen om de opmerkingen in de laatste versie van de verzamelaanvraag te verifiëren. Door dit vóór 31 mei te doen, kun je mogelijke kortingen vermijden.

Wacht bovendien niet tot de laatste dagen om de nodige aanpassingen uit te voeren, want donderdag 30 mei zijn de kantoren gesloten wegens een officiële feestdag en op vrijdag zal er met een minimale bezetting gewerkt worden.

Landbouwers en volmachthouders kunnen de verzamelaanvraag wijzigen via het e-loket www.landbouwvlaanderen.be.

Bron: Departement Landbouw en Visserij – 20 mei 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: