Wat biggen ons vertellen met hun knorren

Uit de geluiden die varkens maken, kan heel wat nuttige informatie gehaald worden. De dieren gebruiken hun knorren immers om te communiceren over hun emoties. Gedragsbiologen van het Franse onderzoeksinstituut INRAE bestudeerden de geluiden van biggen met het oog op de evaluatie en een verbetering van het dierenwelzijn in de stal.

Advertising

In een eerste studie wilden de biologen achterhalen of biggen een verzorger of een soortgenoot verkiezen. Ze observeerden daarvoor 60 biggen voor ongeveer 30 dagen. De biggen kregen een verschillend geluidssignaal te horen 20 seconden vooraleer er een persoon, dan wel een andere big het hok binnenkwam. De biggen leerden dus wie ze konden verwachten en begonnen al meteen te knorren als ze het signaal hoorden. Die knorren werden vervolgens geanalyseerd door de wetenschappers. Op het einde van het experiment werden de biggen nog in een stressvolle situatie geplaatst. Na het horen van het geluidssignaal moesten ze dit keer 1,5 uur wachten voordat er iemand in het hok verscheen. Ze lieten hun frustratie hierbij duidelijk blijken in hun knorren.

De onderzoekers slaagden erin om het welzijn van de dieren te meten aan de hand van de geluiden die ze maken. De biggen maakten korte en hoge geluiden als ze een soortgenoot verwachtten, maar wanneer er een verzorger werd aangekondigd, produceerden ze lange knorren. De knorren werden nog langer als de biggen onder stress stonden. Dit wijst erop dat de dieren een soortgenoot boven een verzorger verkiezen.

In hun tweede studie vergeleken de onderzoekers de emoties van biggen bij contact met mensen of met speelobjecten in de stal. Na een kennismakingsfase met de persoon en het speelgoed, moesten 24 biggen in een eerste test kiezen tussen de verzorger of het object. Tijdens een tweede test werden de biggen eerst vijf minuten geïsoleerd, wat heel wat stress veroorzaakt. Vervolgens werden ze bij de verzorger of het object geplaatst.

Bij de verzorger maakten de biggen hoge, korte geluiden, die wijzen op positieve emoties. Ze kwamen ook dichter bij de persoon dan bij het object. De onderzoekers concluderen dat een positieve interactie tussen biggen en hun verzorgers van belang is voor het dierenwelzijn. Verder is het goed voor varkenshouders om de knorren te leren herkennen, zodat ze een goed beeld krijgen van het welzijn van hun dieren.

Bron: naar Maarten Ceyssens in Varkensbedrijf België januari 2021

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: