Wat brengt de mestaangifte in 2019?

Het voorjaar is steeds het moment van de mestaangifte. Met deze aangifte inventariseert de Mestbank het verleden. Enkele aandachtspunten.

Keuze mestsamenstelling 2019

Advertising

Sowieso is het voor 2019 belangrijk om de verplichtingen over de keuze mestsamenstelling er bij te nemen. Het is immers noodzakelijk om voor het eerste transport of uiterlijk voor 15 februari 2019 een keuze te maken met welke mestsamenstelling gewerkt zal worden in 2019. Deze keuze moet per mestsoort en per exploitatie gemaakt worden.

Deze keuze is niet geïntegreerd in de mestaangifte maar moet apart opgegeven worden in het Mestbankloket. Indien er geen nieuwe keuze gemaakt wordt, loopt deze van 2018 verder. Voor varkensmest geldt hierbij ook dat enkel vrachtstalen in aanmerking komen en dat de analyses maximaal 3 maanden geldig zijn.

Nieuw: opslag dierlijke mest met vooraf ingevulde samenstelling

Bij de opslag van dierlijke mest, wordt de totale hoeveelheid P2O5 en N automatisch berekend, aan de hand van de ‘keuze mest’ die gemaakt werd door de landbouwer voor het productiejaar 2018.

In 2018 heeft immers iedere landbouwer een keuze moeten maken voor elk van de aanwezige mestsoorten op zijn exploitaties op welke manier de mestsamenstelling bepaald zou worden. Er waren twee mogelijkheden: ofwel op basis van forfaitaire inhoudswaarden ofwel op basis van analyses. Deze lijn wordt nu ook doorgetrokken bij de bepaling van de inhoud van de dierlijke mest in opslag. Werd er voor analyse gekozen dan wordt de samenstelling van de stock ook bepaald op basis van deze analyses volgens een aantal regels. Deze samenstelling heeft de Mestbank, indien mogelijk, ook alvast vooraf ingevuld in de aangifte.

Verder heeft de Mestbank ook een herwerkte opslagtool gemaakt om beter de opslagcapaciteit en de opgeslagen hoeveelheid te bepalen. Zo zijn er ook berekeningen mogelijk voor lagunes of kelders met schuine putwanden. De tool kan je via onderstaande weblink terugvinden: https://www.vlm.be/nl/doelgroepen/land-en-tuinbouwers/rekenprogrammas/Opslagtool/Paginas/default.aspx

Belangrijk: specifieke bevraging van het gebruik van combiwassers en de opslagmethode van de spui van een biologische luchtwasser

De Mestbank vroeg in het verleden steeds de nodige gegevens (tellerstanden, debieten, analyses, e.d.) op van een biologische of een chemische luchtwasser. Belangrijk voor de mestaangifte van dit jaar is dat ze deze bevraging ook expliciet doen voor combiwassers (hetzij in een biologische-chemische combinatie, hetzij in een chemisch-biologische combinatie).

Bijkomend wordt ook de expliciete vraag gesteld of de spui van een biologische luchtwasser apart dan wel samen met de dierlijke mest wordt opgeslagen. In functie van deze keuze zal deze als opslag andere meststof of opslag dierlijke mest opgegeven moeten worden. Spui van een chemische luchtwasser moet sowieso apart worden opgeslagen.

Vernieuwd Mestbankloket en MTIL

Vanaf 2019 is er een nieuw MTIL van toepassing. Hierbij zijn er automatische koppelingen gemaakt voor de erkende mestvoerders met bijvoorbeeld de keuze mestsamenstelling van een landbouwer en de beschikbare, te gebruiken mestanalyses voor transport.

Zelf kan je ook deze gegevens raadplegen. Dit onder het tabblad ‘staalnames\mest’. Hier zijn volgende gegevens terug te vinden:

  • de verwerkte meststalen;
  • de status van genomen meststalen;
  • meststalen zonder resultaat;
  • overzicht BSM (bedrijfsspecifieke mestsamenstelling);
  • overzicht gemaakte mestkeuze.

Sinds 1 januari 2019 nieuwe werkwijze bij de burenregelingen

De nieuwe werkwijze houdt in dat je vanaf 2019 geen burenregelingen meer op papier kan invullen maar dat deze digitaal, via het mestbankloket (www.mestbankloket.be) moet aangevraagd en ondertekend worden.

Bron: Jan Meykens, SBB Accountants & Adviseurs in Varkensbedrijf januari 2019

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: