Webinar focust op onafhankelijkheiduitdagingen voor de praktijkdierenarts

Het recent aan de UGent opgerichte Instituut voor Recht en Ethiek in de Diergeneeskunde (IRED) organiseert op 19 november 2020 een webinar rond ondernemerschap en de onafhankelijkheid van de vrije beroeper met een focus op de praktijkdierenarts.

Advertising

Die wordt immers geacht op onafhankelijke wijze te waken over de diergezondheid, het dierenwelzijn, de voedselveiligheid en de volksgezondheid. Sprekers zijn:

  • Meester Hugo Lamon, oud-bestuurder Orde van Vlaamse Balies,
  • Dierenarts Herman Claeys, Hoofd Dier en Plant, FOD Volksgezondheid,
  • Dierenarts Ben Hilderson, medeoprichter en medebezieler WelloPet
  • Meester Sander Briké, associate bij Dewallens & partners.

Verdere info over het webinar klik: ondernemerschap-verzoenen-met-onafhankelijkheid-uitdagingen-voor-de-praktijkdierenarts-en-andere-vrije-beroepen-anno-2020.html

Advertising

 

Over het IRED

Het diergeneeskundig recht is een rechtstak die op vandaag relatief onbekend is maar die zowel juristen als dierenartsen aanbelangt. Ook (beroeps)ethiek in de diergeneeskunde is een relatief weinig ontwikkelde discipline die in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste jaren uiteraard niet zonder belang is. De oprichting van het Instituut voor Recht en Ethiek in de Diergeneeskunde, kortweg IRED, begin 2020 beoogt de belangstelling voor het diergeneeskundig recht en de (beroeps)ethiek in de diergeneeskunde te doen toenemen en streeft ernaar beide disciplines verder te ontwikkelen.

“Het IRED zal eerst en vooral dienen als een interdisciplinaire en onafhankelijke denktank binnen dewelke van gedachten gewisseld kan worden over uiteenlopende onderwerpen, zoals de uitoefening van de diergeneeskunde, de (beroeps)aansprakelijkheid van de dierenarts, dierziektebestrijding, beroepsethiek, handel in dieren, ethiek in de bredere zin van het woord, dierenwelzijn, …”, stelt initiatiefnemer Prof. dr. Sarne De Vliegher in de aankondiging van het eerste webinar. “Daarnaast en daaruit voortvloeiend zal aandacht worden besteed aan onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van masterproeven, dat mogelijks op termijn kan resulteren in publicaties en doctoraten.”

Verder wil het IRED een netwerk uitbouwen met instellingen en instanties uit het werkveld en zullen studiedagen worden georganiseerd. Het streefdoel daarbij moet zijn om van het Instituut een expertisecentrum inzake diergeneeskundig recht en (beroeps)ethiek te maken waar deze disciplines op een wetenschappelijk verantwoorde wijze worden beoefend.

Met het webinar van 19 november aanstaande wil het IRED een traditie opstarten om relevante onderwerpen aan bod te laten komen passend bij haar missie om diergeneeskundig recht en (beroeps)ethiek in de diergeneeskunde in de spotlights te plaatsen.

Bron: IRED – 10 november 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: