Winst en rentabiliteit Crelan gestegen

De Groep Crelan sluit het boekjaar 2019 af met een nettowinst van 70,30 miljoen euro. Dat is 4,5 miljoen euro meer t.o.v. 2018. De Algemene Vergadering van CrelanCo besliste andermaal om een dividend van 3 procent toe te kennen aan haar coöperatieve aandeelhouders.

De uitbetaling van dat dividend wordt voorlopig echter uitgesteld. In een mededeling luidt het dat ‘de uitbetalingsdatum en –modaliteiten van het dividend zullen bepaald worden in functie van de mededeling van de Nationale Bank van België over covid-19’.

25 miljard vermogen

Op groepsniveau nemen de klantendeposito’s met 902,72 miljoen euro toe (+4,91%) en bedraagt de portefeuille 19,27 miljard euro. De bank Crelan neemt hiervan 801 miljoen voor haar rekening en sluit 2019 af met een portefeuille van 17,95 miljard euro (+4,67%).

De bank verkocht ook voor 1,2 miljard euro (+ 21,03%) aan buitenbalansproducten. Het totaal beheerde vermogen (binnenbalans en buitenbalans) stijgt met 7,80% tot 24,16 miljard euro. Op groepsniveau bedraagt het totaal beheerde vermogen 25,50 miljard euro (+7,83%).

Inmiddels 278.000 coöperanten

Eind 2019 telde Crelan 275.054 coöperanten, goed voor een maatschappelijk kapitaal van 872 miljoen euro, een stijging van 53 miljoen euro. Crelan blijft nieuwe coöperatieve aandeelhouders verwelkomen. Sinds begin dit jaar is hun aantal naar verluidt met 2.000 gestegen.

2% meer landbouwkrediet

De bank Crelan kende 3,12 miljard euro aan kredieten toe (+22,74%). De stijging van de kredietverlening manifesteert zich het sterkst bij de particuliere kredieten (+30%), gevolgd door het KMOZ-segment (+18%). De landbouwmarkt houdt goed stand met een stijging van 2%. Bij de particuliere kredieten stegen zowel de woonkredieten (+32%) als de LOA’s (+26%) en bij de professionele kredieten zijn het de investeringskredieten die sterk presteren (+29,5%).

Ratio’s Groep Crelan

Door een toename van de kosten, voornamelijk voor IT en in het kader van de voorbereiding voor de overname en integratie van AXA Bank stijgt de cost income ratio tot 73,59% (+1,80). Langs de andere kant slaagt Crelan erin om zowel haar rentabiliteit als haar financiële soliditeit te verbeteren. De ROE-ratio stijgt met 0,43 punten tot 6,0%, de Tier1-ratio met 3,27 punten tot 21,03% en de CAD-ratio met 2,66 punten tot 21,85%.

Bron: naar Crelan – 29 juni 2020

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: